آدرس: تبریز، نرسیده به پالایشگاه، جنب نمایندگی ایران خودرو

تلفن: 34243788 – 34243787 – 041

فکس: 34243786 – 041

ایمیل: info@mottahed.ir